คำสร้างแรงบันดาลใจ

สร้างแรงบันดาลใจ กับ -Brian Tracy

พิมพ์

ไบรอัน เทรซี่เล่าว่า เขาประสบความสำเร็จเพราะ 3 สิ่ง ต่อไปนี้

1. เขาพบว่าตัวเขาเองคือผู้รับผิดชอบต่อชีวิตตนเอง

2. เมื่อเขาค้นพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จล้วนตั้งเป้าหมายทั้งสิ้น

3. เมื่อเขาตระหนักว่าจะต้องหาความรู้ต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่มีวันหยุด 

-Brian Tracy

ผู้เขียนหนังสือขายดี "12 วิธีคิด ชีวิตไม่พลาดเป้า" (Flight Plan)

และอีกหลายเล่ม

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Zig Ziglar

พิมพ์

ทัศนคติของคุณต่างหาก ที่จะทำให้คุณไต่ระดับได้สูงเพียงไหน

......... มิใช่ความสามารถหรอกนะ

 

"Your attitude, not your aptitude, 

will determine your altitude." 

— Zig Ziglar: 

Motivational author and speaker

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Dr.John F.Demartini

พิมพ์

"ถ้าคุณไม่ปลูกดอกไม้ไว้ในสวนแห่งดวงจิตของคุณ

...........คุณก็จะต้องเด็ดดึงวัชพืชไม่จบสิ้น"

 

-Dr.John F.Demartini

 

Go Ahead

พิมพ์

Go Ahead.....Get Started!

"คุณไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่  จึงจะเริ่มต้น............

แต่คุณต้องเริ่มที่จะเริ่มต้น         เพื่อที่จะยิ่งใหญ่"

-Los Brown

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Winston Churchill

พิมพ์

"การประสบความสำเร็จคือ............

ความสามารถในการก้าวข้ามจากความล้มเหลวหนึ่ง ไปสู่อีกความล้มเหลวหนึ่ง

โดยปราศจากการสูญเสียแรงศรัทธาอันกล้าแข็ง" 

-Sir Winston Churchill

 

คุณกำลังจะไปไหน

พิมพ์

"ทั้งหมดที่คุณต้องรู้ก็คือ  คุณกำลังจะไปไหน ?

แล้วคำตอบจะมาหาคุณ  โดยวิถีทางที่เหมือนเตรียมไว้"

"All you have to do is know where you're 

going. The answers will come to you 

of their own accord."

— Earl Nightingale

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ ติชนัทฮันห์

พิมพ์

"การมีความสุข ทำให้เรายิ้ม

แต่บางครั้งการยิ้ม ก็ทำให้เรามีความสุข"

 

-ติชนัทฮันห์

 

จงใช้ชีวิต

พิมพ์

"จงใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการ"

Sunai: Live The Life You Want!

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Oprah Winfrey

พิมพ์

"จงขอบคุณแก่สิ่งที่คุณมี

แล้วคุณจะมีมากขึ้น

ถ้าคุณมัวสนใจแต่สิ่งที่คุณไม่มี

คุณก็จะมีไม่พอตลอดไป"

 

"Be thankful for what you have;

 you'll end up having more.

 If you concentrate on what you don't have,

 you will never, ever have enough."

-Oprah Winfrey

Television Host, 

Producer and Philanthropist

 

คือสิ่งสร้างแรงบันดาลใจ

พิมพ์

 

ชีวิตของคุณ คือข่าวสารของคุณส่งไปยังโลก 

ทำให้แน่ใจว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ

 Brian Tracy

 

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Martha Beck, Take Pride

พิมพ์

"หยุดพยายามที่จะเปลี่ยนบุคลิกของคุณ

แต่จง......... คิดทบทวนในสิ่งที่คุณเชื่อ"

 

"Stop trying to change your behavior;

 instead, rethink your beliefs."

-Martha Beck, Take Pride:

Freedom from Shame & Humiliation

 

หนังสือ The Ultimate Gift

พิมพ์

-จิม สโตวอลล์

หนังสือ The Ultimate Gift

"การเดินทางอาจยาวนาน  หรือแสนสั้น

ทั้งหมดต้องเริ่มจากจุดแรก  คือ..........

ค้นพบตัวเอง"

 

อ่านเพิ่มเติม: หนังสือ The Ultimate Gift

สร้างแรงบันดาลใจกับ Sean Clinch Stephenson

พิมพ์

"ไม่สำคัญว่าคุณมีอะไร.......

ที่สำคัญคือ คุณทำอะไรกับสิ่งที่คุณมี"

-Sean Clinch Stephenson

 

ช่วยผู้อื่น

พิมพ์

"ท่านสามารถมีทุกสิ่งในชีวิตที่ต้องการ...............

ถ้าท่านเพียงช่วยอย่างเพียงพอที่จะให้คนอื่นได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการ"

-ซิก ซิกล่าร์

"You can have everything in life that you want 

if you will just help enough other people 

get what they want."

— Zig Ziglar: 

Author and motivational speaker

 

การหยั่งรู้

พิมพ์

"The only real valuable thing is

.......intuition."

- Albert Einstein

 

"สิ่งมีค่าที่แท้จริง คือพลังในการหยั้งรู้"

-อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

 

เป้าหมาย

พิมพ์

"เป้าหมายมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้แก่คุณมากกว่าเหตุผลใดๆในการตื่นในตอนเช้า

มันเป็นรางวัลที่ทำให้คุณก้าวไปตลอดทั้งวัน...........

เป้าหมายจะดึงทรัพยากรในส่วนลึก ที่จะทำให้คุณทะลุผ่านจุดที่ดีที่สุดในชีวิต"

"Goals give you more than a reason

 to get up in the morning; they are

 an incentive to keep you going all day.

 Goals tend to tap the deeper resources 

and draw the best out of life." 

-Harvey Mackay

Author of Swim With 

The Sharks Without Being Eaten Alive 

สร้างแรงบันดาลใจกับ มหาตมะคานธี

พิมพ์

"Be the change you want

to see in the world"

-Gandhi

 

"จงเป็นการเปลี่ยนแปลง....

ที่คุณต้องการเห็นในโลกนี้"

-มหาตมะคานธี

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ อับราฮัม ลินคอล์น

พิมพ์

"คนเรามีความสุขได้เท่าที่ใจอยากให้เป็น

หากเราอยากมีความทุกข์ เราก็ย่อมได้ความทุกข์นั้น"

-อับราฮัม ลินคอล์น

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Adam Khoo

พิมพ์

"คนทั่วไป จบวันด้วยการบ่น

คนประสบความสำเร็จสูง.....

จบวันด้วยการไตร่ตรองและสรุปบทเรียน"

-Adam Khoo

โค้ชด้านความสำเร็จชั้นนำของเอเซีย

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ กษัตริย์โซโลมอน

พิมพ์

"อดีตของเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้...........

แต่เราสามารถเปลี่ยนอนาคตของเราได้"

-กษัตริย์โซโลมอน

The Traveler's Gift

 

นั้นคือสิ่งที่คุณทำได้......

พิมพ์

"คุณทำได้โดยเปลี่ยนการตอบสนองของคุณ

คุณไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม, ฤดูกาล, ลมฟ้าอากาศ

แต่คุณสามารถเปลี่ยนตัวคุณเอง

นั้นคือสิ่งที่คุณทำได้......"

-จิม รอห์น

"You must take personal responsibility. 

You cannot change the circumstances, 

the seasons, or the wind, but you can 

change yourself. That is something you

 have charge of." 

-Jim Rohn

สร้างแรงบันดาลใจกับ Yogi Berra

พิมพ์

"ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปไหน

..คุณก็อาจถูกพัดพาไปอีกที่"

-Yogi Berra

 

พูดบางอย่างที่เป็นบวก

พิมพ์

"See Something Positive

Say Something Positive"

"มองเห็นบางสิ่งที่เป็นบวก

พูดบางอย่างที่เป็นบวก"

-PCA Coaching USA

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ สุดยอดมหาเศรษฐีใจบุญ

พิมพ์

Lesson 5

"อยู่เพื่อตัวเอง อยู่แค่สิ้นใจ......

อยู่เพื่อคนทั่วไป อยู่ชั่วฟ้าดิน"

-บทเรียน 6ประการ จากสุดยอดมหาเศรษฐีใจบุญ

ของโลก เช่น บิล เกตส์ ฯลฯ นิตยสารSecret

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Lee Pulos

พิมพ์

"ความเคารพในตัวเอง เป็นระบบภูมิคุ้มกัน

ทางจิตใจ และจิตวิญญาณ"

"Self-esteem is the immune system 

of the mind and of the spirit." 

— Lee Pulos: is a psychologist,

 entrepreneur and author

สร้างแรงบันดาลใจกับ ผู้ก่อตั่ง The LandMark Forum

พิมพ์

"สร้างอนาคตของคุณจากอนาคต

.........................ไม่ใช่จากอดีต"

-เวอร์เนอร์  เออร์ฮาร์ด

ผู้ก่อตั่ง The LandMark Forum

 

 

ความกล้า

พิมพ์

"ความกล้า  ไม่ใช่การปราศจากความกลัว.......

แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการเลือกที่เราจะทำ

เป็นการเลือกที่จะเคลื่อนไปหาปณิธาน อย่างรื่นเริง

โดยไม่กังวลกับผลที่จะได้รับ"

-นิรนาม

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Donald Trump

พิมพ์

"ทุกๆวันคือ...............

อีกหนึ่งโอกาสของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ"

-Donald Trump

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ โคลัมบัส

พิมพ์

You can never discover new oceans

Unless you have courage to lose sight

sight of the shore

"คุณไม่สามารถค้นพบมหาสมุทรแห่งใหม่ได้

เว้นเสียแต่ คุณกล้าหาญที่จะออกจากฝั่ง"

         -โคลัมบัส

 

ยอมรับอดีตของเรา

พิมพ์

"การยอมรับผิดชอบสำหรับอดีตของคุณ......

จะนำคุณไปสู่อนาคตอันแสนวิเศษอย่างที่คุณปรารถนา"

-Andy Andrews

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ โจน ริเวอร์ส

พิมพ์

"พลังที่เขัมแข็ง คือคุณสมบัติที่มีค่าที่สุด

และการยืนหยัด ก็มีค่าพอๆกับพรสวรรค์เสมอ"

-โจน ริเวอร์ส

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ--Martha Beck

พิมพ์

"ถ้าคุณพบว่าตัวเองกำลังสับสนหดหู่

จงหยุดและผ่อนคลายด้วยการหายใจอย่างเต็มปอดสัก 3 ครั้ง

แล้วเดินก้าวย่างสั้นๆ หรืออิ่นๆ

ให้เหมือนคนที่กำลังเดินขึ้นสู่ยอดเขาเอฟเวอเรส"

If you find yourself getting nervous,

stop and relax for three full breaths. 

Then take one small step, then another.

That is how people get to the top of Everest.

--Martha Beck- News from Martha Beck, Inc

เรามาเฉลิมฉลองกันตั้งแต่วันนี้เลย

พิมพ์

"การใช้เวลาแต่ละวันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

.................. ก็คือเพลิดเพลินไปกับมัน

......แล้วกระจายความสุขนั้นให้กับผู้อื่น

เอาละ  เรามาเฉลิมฉลองกันตั้งแต่วันนี้เลย!"

-จอห์น  ครีเมอร์

 

ไปให้ถึงเป้าหมาย

พิมพ์

"ถ้าคุณต้องการไปให้ถึงเป้าหมาย

คุณต้องมองเห็นการไปถึงเป้าหมายในใจของคุณก่อน

ก่อนที่คุณจะไปถึงได้จริง"

"If you want to reach a goal, 

you must "see the reaching" in your own mind

 before you actually arrive at your goal." 

— Zig Ziglar: 

Motivational author and speaker

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ -ลูซ่า เมย์ อัลคอทท์

พิมพ์

"เราทั้งหมดล้วนมีชีวิตเป็นของเราเอง  ที่จะสร้างจุดมุ่งหมาย,

มีความฝันของเราเองที่เราจะสานทอ..........

และเราทั้งหมดมีพลังอำนาจ  ที่จะทำความหวังให้เป็นจริง

ตราบเท่าที่เรายังรักษาความเชื่อของเราไว้ได้"

-ลูซ่า เมย์ อัลคอทท์

 

"We all have our own life to pursue,

our own kind of dream to be weaving. 

And we all have some power to make wishes 

come true, as long as we keep believing."

-- Louisa May Alcott

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Martin Luther King Jr.

พิมพ์

"ก้าวสู่บันไดขั้นแรกด้วยความศรัทธา

คุณไม่สามารถเห็นบันไดหมดทุกขั้นได้

เพียงก้าวสู่บันไดขั้นแรก"

-มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

"Take the first step in faith. 

You don’t have to see the whole staircase. 

Just take the first step."

–Martin Luther King Jr.

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Rhonda Byrne The Secret

พิมพ์

"การกระทำธรรมดาให้ความรู้สึกหนัก.........

แต่การกระทำที่มีแรงบันดาลใจให้ความรู้สึกอัศจรรย์"

 

"Activity feels hard..................

Inspired action feels wonderful." 

-Rhonda Byrne

The Secret... 

bringing joy to billions

 

ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะฝัน

พิมพ์

"ความฝันนั้นไม่มีวันหมดอายุ............

ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหน  หรือสภาพใด

ในตัวเราจะมี "ความเป็นไปได้" และ "ความงาม"

ที่รอวันจะถูกปลดปล่อยออกมาเสมอ"

ดังนั้นจึงไม่มีคำวาสายเกินไปที่จะฝัน

-เดล เทอร์เนอร์

 

สร้างแรงบันดาลใจ กับ จอห์น เลนนอน

พิมพ์

ส่งรักส่งยิ้ม  วันวาเลนไทน์

 

มันไม่สำคัญว่า ใครคือคนที่คุณรัก,   ที่ไหน ที่คุณรัก

ทำไมคุณถึงรัก,   เมื่อไหร่ คุณจึงจะรัก

และคุณจะรักอย่างไร,   มันสำคัญตรงที่คุณ......รัก

-จอห์น เลนนอน

 

จงเป็นการเปลี่ยนแปลง

พิมพ์

"จงเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่เราอยากเห็นในโลกใบนี้"

-มหาตมะคานธี

 

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ โรเบิร์ต โคลลิเออร์

พิมพ์

"ความสำเร็จคือ.......

ผลรวมของความพยายามเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นวันแล้ววันเล่า"

-โรเบิร์ต โคลลิเออร์

ผู้เขียนหนังสือติดอันดับขายดีเรื่อง The Secret of the Ages

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Jose Silva

พิมพ์

"เราไม่ต้องการได้มากขึ้น โดยที่คนอื่นสูญเสีย

เราต้องการได้มากขึ้น ขณะที่ช่วยคนอื่นให้ได้มากขึ้นด้วย"

"We do not want to gain at someone else's

 loss; we want to gain while helping the

 other person to also gain." 

— Jose Silva: 

was a American parapsychologist and author

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ จอห์น ไอโซ

พิมพ์

"ความลับ 5 ข้อ  ที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย"

1. ซื่อสัตย์กับตัวเอง

2. อย่าปล่อยให้เสียดาย

3. ใช้ชีวิตด้วยความรัก

4. อยู่กับปัจจุบัน

5. ให้มากกว่ารับ

-ดร.จอห์น  ไอโซ

 

ครู

พิมพ์

ครูทั่วๆไป "จะบอก"

ครูที่ดี "จะอธิบาย"

ครูชั้นเยี่ยม "จะสาธิต"

สุดยอดแห่งครู "จะเป็นแรงบันดาลใจ"

-วิลเลี่ยม เอ.วาร์ด

สร้างแรงบันดาลใจกับ Richard L.Evans

พิมพ์

"อย่าทำให้ชีวิตที่มีอยู่  ทำให้คุณต้องหมดกำลังใจ

ทุกคนที่เกิดมาแล้วยืนอยู่ในจุดไหน.........

พวกเขาเหล่านั้นต้องเริ่มต้นจากจุดที่ตนเองยืนอยู่เสมอ" 

-Richard L.Evans 

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Napoleon Hill

พิมพ์

"อย่าคอย; เวลาไม่ใช่สิ่งที่นำไปสู่ความถูกต้องเสมอไป

จงเริ่มจากจุดที่เรายืน

และทำจากเครื่องมือที่เรามีในขณะนั้น

แล้วคุณจะพบเครื่องมือที่ดีกว่า ระหว่างทางที่คุณเดินไป"

-นโปเลียน ฮิลล์

 

"Do not wait; the time will never be'just right.

'start where you stand,

and work with whatever tools you may

have at your command, and better tools 

will be found as you go along." 

-Napoleon Hill

 

สร้างแรงบันดาลใจกัย Dr.Stephen R. Covey

พิมพ์

"สิ่งที่อยู่ระหว่างสิ่งกระทบ และการตอบสนอง

คืออำนาจสูงที่สุดของมนุษย์........................

นั่นคือ  เสรีภาพที่จะเลือก (freedom to choose) 

-Dr.Stephen R. Covey

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ -รูมิ

พิมพ์

"แม้จะใช้ความพยายามอย่างหนัก ก็ไม่ทำให้เห็นความรักได้

แต่ความสงบนิ่งที่จะสืบหาจะพบว่า

อุปสรรค์ขวางกั้นความรักทั้งหมดนั้น

อยู่ภายในตัวเราเอง ซึ่งเราสร้างขึ้นมาต่อต้านมัน"

-รูมิ

Your task is not to see for love,

 but merely to seek and find all 

the barriers within yourself that

 you have built against it. 

— Rumi

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ Dr.Hal Urban

พิมพ์

"ชีวิต  อยู่โดยการเลือก

.........ไม่ใช่โดยบังเอิญ" 

Dr.Hal  Urban

 

แรงบันดาลใจ ชีวิตกลางสายฝน

พิมพ์

"ชีวิต ไม่ใช่การใช้เวลาในการรอคอยให้พายุนั้นผ่านไป

แต่มันคือการเรียนรู้ที่จะเต้นอยู่ท่ามกลางสายฝนแห่งพายุนั้นต่างหาก"

-Vinian Greene

สร้างแรงบันดาลใจกับ John Ruskin

พิมพ์

"อะไรก็ตามที่เราคิด เรารู้ หรือเราเชื่อ......

ในท้ายที่สุดมีผลเพียงเล็กน้อย

ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นจากสิ่งทีเราทำ"

"What we think or what we know 

or what we believe is, 

in the end, of little consequence. 

The only consequence is what we do." 

–John Ruskin

สร้างแรงบันดาลใจกับ -อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

พิมพ์

"ตรรกะ จะช่วยให้คุณขยับไปทีละขั้น......

แต่จินตนาการ จะพาคุณไปได้ทุกหนแห่ง" 

-อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ -ซิก ซิกล่าร์

พิมพ์

"สิ่งที่คุณได้มา ในการไปถึงจุดหมายใดๆของคุณ.....

ไม่สำคัญเท่า สิ่งที่คุณเป็น ในการไปถึงจุดหมายนั้นๆ"

-ซิก ซิกล่าร์

สร้างแรงบันดาลใจ กับ ไมเคิล จอร์แดน

พิมพ์

"ผมล้มเหลวและล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนในชีวิต

และนั้นคือสิ่งที่ทำไมผมจึงประสบความสำเร็จ"

-ไมเคิล จอร์แดน

 

"I've failed over and over and over again

 in my life and that is why I succeed ." 

— Michael Jordan: 

    is a former professional basketball player

 

ตัวเราเอง

พิมพ์

"สิ่งที่หยุดยั้งเราไม่ให้ประสพความสำเร็จ  ไม่ใช่สถานการณ์ภายนอก

..................................................แต่เป็นตัวเราที่  หยูดยั้งตัวเราเอง"

 

-แจ๊ค  แคนฟีลด์

สร้างแรงบันดาลใจกับ Jack Canfield

พิมพ์

"ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จ

คุณต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่าง.........

ที่คุณพบเจอในชีวิตอย่างเต็ม  100 เปอร์เซ็นต์ 

-Jack Canfield

 

Realize Your Dream

พิมพ์

"กุญแจสู่ความสุขคือ  การมีความฝัน......

กุญแจสู่ความสำเร็จคือ  ทำมันให้เป็นจริง"

-Jame L.Allen

 

สร้างแรงบันดาลใจกับ โอปราห์ วินฟรีย์

พิมพ์

"พลังของจิตใจมาจากความมุ่งมั่น ที่จะทำอะไรบางอย่าง

..................................แต่วินัยที่ดี มาจากการที่ได้ทำมัน"

 

-โอปราห์ วินฟรีย์

จงตามหาเส้นทาง

พิมพ์

จงตามหาเส้นทางบางเส้น

ที่คุณสามารถเดินไปได้ด้วยรักและศรัทธา

ไม่ว่ามันจะเล็กแคบและคดเคี้ยวสักเพียงใด

- เฮนรี่ เดวิด ธอโร -

 

สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการเปลี่ยน Fear

พิมพ์

"ความกลัวการล้มเหลว  และกลัวสิ่งที่ไม่รู้ สามารถเอาชนะได้ด้วยศรัทธา

มีศรัทธาในตัวคุณเอง, ในวิธีการเปลี่ยนแปลง, และในทิศทางใหม่

จะเปลี่ยนความกลัว  ไปสู่การเผยตัวของแก่นความมั่นคงภายในของคุณ"

 

-จอร์เจ็ต มอสบาเชอร์

 

"Fear of failure and fear of the unknown

 are always defeated by faith. Having

 faith in yourself, in the process 

 of change, and in the new direction

 that change sets will reveal your 

 own inner core of steel."

 

Georgette Mosbacher

Business Executive

สร้างแรงบันดาลใจกับ Richard Bach

พิมพ์

"ไม่ช้าหรือเร็ว..........

เหล่าผู้คนที่ชนะคือ

เหล่าผู้คนที่คิดว่าเขาทำได้"

-ริชาร์ด บาค

 

Sooner or later, 

those who win are those who think they can.

–Richard Bach

 

สร้างแรงบันดาลใจ กับ แอนโทนี่ ร็อบบินส์

พิมพ์

"ผู้คนไม่ได้เกียจคร้าน  แต่เขามีเป้าหมายที่ไร้เรี่ยวแรง

..............ซึ่งได้แก่  เป้าหมายที่ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจ"

 

-แอนโทนี่ ร็อบบินส์

Passion" คือ.....

พิมพ์

"Passion" คือ.....

ความปรารถนาอันแรงกล้า ที่เราใช้นำทางในชีวิต

 

"...มันเป็นตัวที่เราใช้ในการตัดสินใจว่า

สิ่งใดที่ทำให้ชีวิตของเราควรค่าแก่

การดำรงอยู่เพื่อมัน"

-แอนโทนี รอบบินส์

 

"ฉันมีชีวิตเพื่อสิ่งที่ฉันรัก

ฉันรักในสิ่งที่ฉันใช้ชีวิตเพื่อ..."

-ลิซา นิโคลส์

"I live to like I love.

 I love to like I live"

-Lisa Nichols